Serbest Stilde Yüzme Tekniği

1. SERBEST STİLDE SUYA GİRİŞ VE UZANMA: 

• Kolun suya giriş noktası omuz hizasıdır.

• Kol suya girdiği anda hemen çekiş başlamaz . Su derinden ve biraz aşağıdan çekilmeli.


2. SERBEST STİLDE SUYU YAKALAMA :
• Suyu yakalayıp, dirsek pozisyonunu alarak, avuç içi ile su yakalanır.


3. SERBEST STİLDE SUYU ÇEKİŞ:
• Suyu yakaladıktan sonra tam vücudun ortasından bir çekiş olmalı.
• Çekişte git gide hızlanarak bastırış vardır.
• S çekiş 

4. SERBEST STİLDE SUYU İTİŞ
• Kolun suyun içinde dik bir vaziyette olduğu zaman itiş başlar.
• En hızlı aşamadır. 
• Elimiz bacağımızın yanından çıkar. 


5. SERBEST STİLDE TOPARLANMA
• Yüksek dirsek pozisyonu ile özleştirebiliriz. Kolun dinlendiği aşamadır.
• Toparlanma esnasında parmak uçları suya ve vücuda yakın olmalıdır.


SERBEST STİLDE VÜCUT POZİSYONU 
• Suda yatay kalınmalı.
• Baş alın seviyesinde suda olmalı, kafa her nefesten sonra esas yerine geri gelir.
• Vücut gergin.
• Omuz ve kalça , kol çekişi ile aynı anda yana döner.


SERBEST STİLDE AYAK VURUŞLARI 
Kalçadan başlar ve parmak uçları gergin olmalıdır .
1. Aşağı vuruş
2. Yukarı vuruş
3. Yanlara vuruş (Nefes alırken vücut yana döner. Böylece yan vuruş ortaya çıkmıştır.)


SERBEST STİLDE NEFES ALMA
• Her iki taraftan alınmalı (3 kol sol - 3 kol sağ )
• Çene göğüse yakın.
• Bir kol çıkarken diğer kol girerken nefes alınır.
• Başın hareketi biraz geriye ve yandan olmalıdır.